BruZelle inzamelpunt

Hallo, jongelui,

Wisten jullie dat er nog steeds veel vrouwen te kampen hebben met ‘menstruatieonzekerheid’? 🤔

💡Dat houdt in dat je moeilijk of geen toegang krijgt tot het nodige beschermingsmateriaal. In feite worden deze vrouwen vaak gedwongen om een keuze te maken bij de aanschaf van levensmiddelen en kunnen zij soms weinig of geen maandverband of tampons kopen omdat ze daar het geld niet voor hebben.

Dat is waar de vzw BruZelle voor in actie komt. Deze vereniging strijdt tegen deze onzekerheid bij menstruatie en tracht deze vrouwen de nodige beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen.

De Jeugd Informatie Ruimte (JIR) sluit zich aan bij de campagne als inzamelpunt, dus aarzel niet om jouw bijdrage te komen leveren

Contact en Infos :

BruZelle vzw
locquenghienstraat, 19
1000 Brussel

info@bruzelle.be

+32 478 81 54 24

Inzamelpunt vinden : waar kan je een inzamelpunt vinden